Välj enhet/område Välj verksamhet  
     
Verksamhetens namnVerksamheterNamnTitelTelefon
Mobil
BerzeliusskolanGymnasieskola
Grundskola år7-9
Magnus Johansson enhetschef 20 74 03
072-240 07 73
BerzeliusskolanGymnasieskola
Grundskola år7-9
Olof Patolla HR-konsult 20 74 05
0706-56 30 34
BerzeliusskolanGymnasieskola
Grundskola år7-9
Sissi Strandlén ekonom 20 88 64
Berzeliusskolan grGrundskola år7-9 Jonas Gårdstam rektor 20 71 18
0730-27 30 44
Berzeliusskolan grGrundskola år7-9 Åse Mellerskog rektor 20 74 11
0703-12 74 11
Berzeliusskolan gyGymnasieskola Leif Skarp rektor 20 74 43
0706-86 56 86
Berzeliusskolan gyGymnasieskola Mattias Dahlgren rektor 26 37 09
072-529 74 57
TeknikcollegeGymnasieskola Ola Nilsson rektor 26 39 66
070-317 08 60
Elsa Brändström
Birgittaskolan
Gymnasieskola
Komvux
Kent Hartman enhetschef 26 30 55
Elsa Brändström
Birgittaskolan
Gymnasieskola
Komvux
Anne Jonsson HR-konsult 26 33 49
Elsa Brändström
Birgittaskolan
Gymnasieskola
Komvux
Kristina Forss ekonom 26 30 52
0708-42 25 09
BirgittaskolanGymnasieskola Eva Aronsson rektor 26 30 87
0708-95 57 55
Elsa Brändström
Birgittaskolan
Gymnasieskola
Komvux
Ola Nilsson rektor 20 77 26
Elsa Brändströms skolaKomvux Maria Danielsson rektor 20 72 51
Elsa Brändströms skolaKomvux Sehaveta Kaniza rektor 20 77 79
073-030 77 79
KatedralskolanGymnasieskola Britt-Marie Andersson enhetschef 20 75 49
0702-049194
KatedralskolanGymnasieskola Anna Steiner Ekström HR-konsult/ekonom 20 75 50
KatedralskolanGymnasieskola Lars Uhlin rektor 20 75 40
073-429 59 07
KatedralskolanGymnasieskola Magnus Nyström rektor 20 75 53
0706-63 01 99
KatedralskolanGymnasieskola Monica Nilsson rektor 20 75 54
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Ingmar Unosson enhetschef 20 75 70
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Yvonne Gustafsson HR-konsult 26 37 57
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Birgitta Sandberg ekonom 20 53 53
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Anders Forsberg rektor 20 75 71
070-630 47 48
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Lilian Johansson rektor 20 75 86
070-630 47 48
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Mårten Larsson rektor 20 75 39
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Ola Stenliden rektor 20 76 60
070-616 76 60
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Sten Lundberg rektor 20 75 79
0703-70 78 71
Anders Ljungstedts GymnasiumGymnasieskola Åsa Wennergren rektor 20 75 74
0731-42 80 43
Apotekaregatan 13 C  Anita Sevekvist sektionsschef 26 35 50
0705-48 24 13
Klostergatan 24Områdeskontor Kerstin Rydberg-Jeppsson bitr sektionschef 26 35 12
0703-99 66 50
Apotekaregatan 13 C  Margareta Lensell ekonom 20 74 53
Apotekaregatan 13 C  Stina Björk HR-konsult 26 30 66
Klostergatan 24Områdeskontor Christina Staaf verksamhetschef 20 61 69
Klostergatan 24Områdeskontor Margareta Lundgren verksamhetschef 013-263810
Klostergatan 24Områdeskontor Snezana Arsenovic Nero verksamhetschef 20 73 61
0705-40 41 67
Klostergatan 24Områdeskontor Åsa Svensson verksamhetschef 20 62 72
072-528 93 96
ResursskolorResursskolor Agneta Malm rektor 26 39 09
0705-58 57 58
ResursskolorResursskolor Anders Bergholtz verksamhetschef
bitr rektor
208738
070-520 84 91
Klostergatan 24Områdeskontor Christina Säterskog verksamhetschef 20 73 79
Fritidsverksamhet 13-16 år  Ewa Höglind verksamhetschef 20 74 59
0705-79 78 73
Fritidsverksamhet 13-16 år  Steffan Kapellner verksamhetschef 20 57 61
0703-27 47 59
LSS-verksamhet  Helena Almberg Verksamhetschef 26 34 82
0707-60 34 82
LSS-verksamhet  Susanne Åkerborg Verksamhetschef 20 55 39
Norra skolområdetSkolområdeskontor Birgitta Dahlgren skolområdeschef 26 26 53
0705-20 69 66
Norra skolområdetSkolområdeskontor Charlotte Sterve HR-konsult 26 38 07
0705-20 32 27
Norra skolområdetSkolområdeskontor Julia Johansson HR-konsult 20 55 77
Norra skolområdetSkolområdeskontor Jenny Wissmark ekonom 20 57 14
072-574 00 39
Norra skolområdetSkolområdeskontor Marcus Jungevall vik ekonom 072-232 86 01
BrunnbyskolanGrundskola F-år6
Fritidshem
Thomas Ahola rektor 20 63 49
Förskola KärnaFörskola
Dagbarnvårdare
Ann-Kristin Anstérus förskolechef 20 65 17
070-356 65 17
Förskola LjungsbroFörskola Jeanette Hellström förskolechef 263657
Förskola LjungsbroFörskola Marianne Andersson förskolechef 20 53 03
0705-88 91 10
Förskola Ljungsbro Förskola
Dagbarnvårdare
Öppen förskola
Marita Skult förskolechef 20 68 17
Förskola Ljungsbro och SkäggetorpFörskola Ewa Westergreen-Karlsson förskolechef 20 72 71
070-640 93 31
Förskola Nykil/TokarpFörskola Nykil/Tokarp
Fritidshem Tokarp
Louise Hellström förskolechef 20 55 78
Förskola SkäggetorpFörskola Lena Nilsson förskolechef 20 72 06
0706-91 07 05
Förskola SkäggetorpFörskola Lillemor Andersson förskolechef 20 54 77
0705-50 40 09
Förskola Vikingstad, Rappestad och VästerlösaFörskola
Dagbarnvårdare
Louise Hellström förskolechef 20 55 78
076-809 55 78
Kärna skolaGrundskola år 6-9 Jens Rosenqvist rektor 20 66 36
Kärna skolaGrundskola F- år 5
Fritidshem
Monica Långström rektor 20 57 77
0730-31 40 99
Ljungsbroskolan år 7-9Grundskola år7-9 Charlotta Stjärne rektor 20 62 91
070-526 31 79
Nykil/Ulrika/Rappestad skolaFörskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Karin Ström tf rektor 20 58 56
TokarpsskolanGrundskola F- år 5
Fritidshem
Ingela Hallberg rektor 20 65 01
070-349 67 42
TokarpsskolanGrundskola år 6-9
Öppen fritidsverksamhet
Jens Rosenqvist rektor 20 66 36
070-227 98 50
Vreta kloster skola Grundskola F- år 6
Fritidshem
Barbro Haldén rektor 20 55 61
0738-38 55 61
Förskola Nykil/TokarpFörskola Nykil/Tokarp
Fritidshem Tokarp
Maria Fors bitr förskolechef 20 60 00
Förskola SkäggetorpFörskola Anna Kvist bitr förskolechef 20 60 00
Förskola Vikingstad, Rappestad och VästerlösaFörskola
Dagbarnvårdare
Agneta Johansson bitr förskolechef 20 56 24
Kärna skolaGrundskola år 6-9 Anna Jertland bitr rektor 20 66 31
Kärna skolaGrundskola år 6-9 Maria Risthammar bitr rektor 20 64 98
Ljungsbroskolan F-6Grundskola F- år 6
Fritidshem
BO Rogalin bitr rektor
Ljungsbroskolan år 7-9Grundskola år7-9 Anna Olsson bitr rektor
070-3539385
TokarpsskolanGrundskola år 6-9
Öppen fritidsverksamhet
Anna Jertland bitr rektor 20 66 31
TokarpsskolanGrundskola år 6-9
Öppen fritidsverksamhet
Maria Risthammar bitr rektor 20 64 98
Vikingstad skolaGrundskola F- år 6
Fritidshem
Catarina Palmér Arfwidsson rektor 20 55 60
Vreta kloster skola Grundskola F- år 6
Fritidshem
Monica Andersson bitr rektor 20 60 13
Norra skolområdetSkolområdeskontor Agneta Johansson Förskolechef Valkebo 013205624
0725743668
Västra skolområdetSkolområdeskontor Gunilla Magnusson skolområdeschef 26 26 52
0705-64 60 49
Västra skolområdetSkolområdeskontor Maria Wikström HR-konsult 20 59 29
070-610 59 29
Västra skolområdetSkolområdeskontor Susanne Lind HR-konsult 26 37 87
070-509 49 39
Västra skolområdetSkolområdeskontor Christina Gunnarsson HR-konsult 20 73 14
Västra skolområdetSkolområdeskontor Kristin Holmqvist ekonom 26 31 61
Västra skolområdetSkolområdeskontor Tina Fornander ekonom 26 34 72
Förskola RydFörskola Ulla Carlsson förskolechef 20 68 78
0706-91 07 04
Förskola SlestadFörskola Malin Pettersson förskolechef 20 60 54
072-240 08 36
Förskola T1Förskola Ann-Catrine Östberg förskolechef 20 69 66
Förskola TornhagenFörskola Ann-Charlotte Jakobsson förskolechef 20 53 08
Förskola TornhagenFörskola Eva Edsgården förskolechef 20 84 59
070-626 01 28
Förskola ÄnggårdFörskola Inger Idegren förskolechef 20 78 32
0705-25 28 52
Förskolor Lambohov, Slaka/SkedaFörskolor Lambohov, Slaka/Skeda Pia Bruhn förskolechef 26 34 08
Nya Rydsskolan Grundskola F-år 9 Anders Ekelund rektor 26 37 95
Nya Rydsskolan Grundskola F-år 9 Inger Sandin rektor 20 78 88
0706-28 72 66
Nya Rydsskolan Grundskola F-år 9 Mats Olsson rektor 20 69 21
070-209 53 27
Slestadsskolan Grundskola F- år 6
Fritidshem
Michael Johansson rektor 20 60 44
Särskola Hagby, Nygård, RydSärskola Pia Lindgren rektor 20 78 90
073-8017797
Särskola Tornhagen, Westmannaskolan, Vallaskolan, SlestadsskolanSärskola Lillemor Jarledal Ahola rektor 20 34 12
070-322 40 01
T1-skolornaGrundskola F- år 6
Fritidshem
Patrik Landström rektor 20 69 21
072-240 08 21
TornhagsskolanGrundskola år 7-9 Catrine Månsson rektor 20 79 53
0702-336440
TornhagsskolanGrundskola F- år 3
Fritidshem
Öppen fritidsverksamhet
Rose-Marie Angelöf rektor 20 56 37
0706-16 66 55
ÄnggårdsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Jenny Linde rektor 20 78 38
0706-18 78 38
Björnkärrsskolan Grundskola F-år6
Fritidshem
Agneta Jonsson bitr rektor 26 31 44
070-394 95 93
Förskola RydFörskola Monica Larsson bitr förskolechef 26 37 83
073-030 56 86
Förskola T1Förskola Charlotta Foucard bitr förskolechef
Förskola TornhagenFörskola Gun Menzel bitr förskolechef 070-668 45 3
Förskola ÄnggårdFörskola Maria Bülow bitr förskolechef 26 31 81
072-574 97 95
Förskolor Lambohov, Slaka/SkedaFörskolor Lambohov, Slaka/Skeda Christina Gunnarsson bitr förskolechef 20 73 14
070-527 73 14
Slestadsskolan Grundskola F- år 6
Fritidshem
Lena Göterdal bitr rektor 26 64 41
T1-skolornaGrundskola F- år 6
Fritidshem
Malin Westlund bitr rektor 20 56 03
TornhagsskolanTornhagsskolan år 4-6 Inga Ivarsson Persson bitr rektor 20 79 66
070-318 79 66
ÄnggårdsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Annika Sjölund bitr rektor 26 33 73
Östra skolområdetSkolområdeskontor Birgitta Dahlbäck skolområdeschef 26 37 94
Östra skolområdetSkolområdeskontor Maria Carlegrim ekonom 26 38 24
Östra skolområdetSkolområdeskontor Marie Andersson HR-konsult 26 26 64
072-732 53 03
Bankekind, Askeby, Örtomta skolorGrundskola F- år 5
Fritidshem
Mikael Bernhardsson rektor 20 55 83
Ekdungeskolan
Tallbodaskolan
Förskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Johanna Molin rektor 26 35 54
EkängsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Marie-Louise Jonasson rektor 26 37 20
Förskola Bankekind, Vårdsberg
Askeby, Örtomta
Förskola
Dagbarnvårdare
Annika Bladh förskolechef 20 55 82
Förskola Ekängen Förskola Adam Olofsson förskolechef 26 39 59
Förskola innerstadenFörskola Anita Borg förskolechef 20 78 45
Förskola LinghemFörskola Kerstin Rönnberg förskolechef 20 57 59
Förskola LinghemFörskola Kristina Hellman förskolechef 26 79 94
Förskola TallbodaFörskola
dagbarnvårdare
Lena Giörloff förskolechef 26 36 31
Förskola Tannefors/SpråksamFörskola Gunilla Sandh förskolechef 26 37 84
HimnaskolanGrundskola F- år 5
Fritidshem
Joakim Gode rektor 20 58 12
Kungsbergsskolan Grundskola år7-9 Ed Huitema rektor 20 79 41
LinghemsskolanGrundskola år 6-9 Maria Esbjörnsson tf rektor 20 57 53
TanneforsskolanFörskola
Grundskola F-år6
Fritidshem
Marie Fågelqvist rektor 29 49 10
Ekdungeskolan
Tallbodaskolan
Förskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Gabriel Pousette bitr rektor 20 76 45
EkängsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Cecilia Wenner bitr rektor 20 87 67
Förskola Ekängen Förskola Sara Engfelt bitr förskolechef 26 39 79
Förskola TallbodaFörskola
dagbarnvårdare
bitr förskolechef
HimnaskolanGrundskola F- år 5
Fritidshem
Lena Göterdal bitr rektor 20 57 41
KungsbergsskolanGrundskola F-år 6 Stefan Hedlund bitr rektor 20 78 03
LinghemsskolanGrundskola år 6-9 Mikael Almén bitr rektor 20 65 88
KungsbergsskolanGrundskola F-år 6 xxx  
KungsbergsskolanGrundskola F-år 6 Åsa Carlsson rektor 26 35 18
Södra skolområdetSkolområdeskontor Christel Horsak skolområdeschef 26 26 54
0706-105561
Södra skolområdetSkolområdeskontor Marie Ljung HR-konsult 26 26 63
Södra skolområdetSkolområdeskontor Caroline Scharf administrativ assistent 26 38 08
Södra skolområdetSkolområdeskontor Karin Kambler vik ekonom 26 38 19
Södra skolområdetSkolområdeskontor Sara Lundholm HR-konsult 26 26 30
BlästadsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Anders Forsberg rektor 20 65 56
0706-16 38 14
Brokind skola och Sätra skolaFörskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Catharina Bladh Rektor/förskolechef 20 55 99
070-295 55 21
Bäckskolan F-6Grundskola F- år 6
Fritidshem
Iréne Eriksson rektor 20 87 28
070-493 87 28
Bäckskolan F-6Grundskola F- år 6
Fritidshem
Maria Olausson rektor 26 26 82
070-350 76 85
EkholmsskolanGrundskola år 7-9 Magnus Thoor rektor 20 77 43
072-7437080
FredriksbergsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Christina Haglund rektor 20 77 44
070-389 55 01
Förskola BergaFörskola Inger Collin förskolechef 20 79 71
073-066 79 71
Förskola Berga/BäckFörskola Margareta Åström förskolechef 20 70 81
070-618 78 32
Förskola Hjulsbro och ÅnestadFörskola Maria Trangius Griph förskolechef 20 59 05
072-539 91 21
Förskola Kvinneby och HagbyFörskola Ewa-Britt Löwendahl förskolechef 20 78 22
0706-55 78 22
Förskola StureforsFörskola Marie Sturehed förskolechef 20 55 02
Förskola VidingsjöFörskola Anneli Träff Nilsson förskolechef 20 79 87
Förskola Vidingsjö/BergaFörskola Vidingsjö/Berga Lena Ribbhammar förskolechef 20 70 82
072-539 91 22
HagbyskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Åsa Wallén rektor 20 53 12
KvinnebyskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Caroline Andersson rektor 20 78 20
VidingsjöskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Christina Bradley-Ireman rektor 20 78 99
0703-25 87 26
Vist skolaGrundskola F- år 6
Fritidshem
Hanna Ahl Addén Biträdande rektor 26 49 37
0725-74 02 35
Vist skolaGrundskola F- år 6
Fritidshem
Therese Wickman rektor 20 55 01
ÅnestadsskolanGrundskola år7-9 Madeleine Zerne rektor 20 79 74
BlästadsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Jenny Lilja bitr rektor 013-206646
Brokind skola och Sätra skolaFörskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Susanna Lindell bitr rektor 20 55 21
0761-38 78 56
EkholmsskolanGrundskola år 7-9 Linda Tengel bitr rektor 20 59 28
Förskola södra skolområdetFörskola Kvinneby/Hagby/Hjulsbro/Ånestad Anja Mistrén bitr förskolechef 26 36 56
072-240 08 64
HagbyskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Annika Sjölund bitr rektor 26 31 59
073-742 29 84
HjulsbroskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Leif Karlsson bitr rektor 20 56 46
VidingsjöskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Lena Norman bitr rektor 20 75 09
072-2400835
ÅnestadsskolanGrundskola år7-9 Carolina Andersson bitr rektor 20 70 33
ÅnestadsskolanFörskola
Grundskola F- år 6
Fritidshem
Carolina Kastegård bitr rektor 20 79 86
FredriksbergsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Lena Antonsson Bitr Förskolechef
073-3992987
FolkungaskolanGymnasieskola
Grundskola år 4-9
Christer Helmersson enhetschef 20 76 84
070-699 37 09
FolkungaskolanGymnasieskola
Grundskola år 4-9
Camilla Rosén ekonom 26 35 52
070-448 52 91
FolkungaskolanGymnasieskola
Grundskola år 4-9
Anders Wänström bitr rektor 013-20 77 02
070-812 12 84
FolkungaskolanGymnasieskola Gunilla Linder rektor 20 62 88
FolkungaskolanGrundskola år 4-9 Maria Todea rektor 20 76 85
0733-83 71 09
FolkungaskolanGrundskola år 4-9 Sara Frank rektor 013-20 76 86
076-784 60 22
Internationella skolan AtlasFörskola
Grundskola F- år 9
Fritidshem
Gabriella Kindstrand förskolechef 26 34 51
076-118 34 51
Internationella skolan AtlasFörskola
Grundskola F- år 9
Fritidshem
Monica Shaffeir tf rektor 20 75 10
070-107 75 75
Skäggetorpsskolan Grundskola år7-9 Kajsa Andersson rektor 20 79 03
072-528 95 45
Skäggetorpsskolan Grundskola år7-9 Pia Lindgren bitr rektor 273535
RosendalsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Karin Lång rektor 20 79 05
070-320 76 10
RosendalsskolanGrundskola F- år 6
Fritidshem
Ia Gårdeman Bitr rektor 013-207392
0702444688
NygårdsskolanGrundskola F- år 5
Fritidshem
Internationella klasser
Annalena Lindgren rektor 26 38 17
0705-42 87 09
Slaka/Skeda skolor Grundskola F-år6
Fritidshem
Maria Carlsson rektor 20 60 82
Förskola Blästad Förskola Kristina Ekman förskolechef 20 84 30
0702-66 16 77
Förskola FredriksbergFörskola
Öppen förskola
Margareta Eineren förskolechef 20 59 26
0703-213299
Fritidsverksamhet 13-16 årFritidsverksamhet 13-16 år Ewa Höglind verksamhets-
chef
20 74 59
0705-79 78 73
Fritidsverksamhet 13-16 årUngd & fritidsverksamhet Steffan Kapellner verksamhetschef 20 57 61
0703-274759
Fritidsverksamhet Ljungsbro skolaFritidsverksamhet 13-16 år
Öppen fritidsverksamhet
Charlotta Stjärne rektor 26 26 42
Fritidsverksamhet RydsskolanFritidsverksamhet 13-16 år
Öppen fritidsverksamhet
Inger Sandin rektor 20 78 88
Skäggetorps fritidsgårdUngd & fritidsverksamhet Kajsa Andersson rektor 20 79 03